Polis Polis Potatisgris 2008
Bonnier museum
Tjata Gnata PhD
EDITOR TURE SJOLANDER 2008 STATSMINISTERN
What else do you need ?
WORLDNEWS 2008: Barbro Osher donation
KONSTPERSPEKTIV
Nordens Största KonstTidskrift 2009
The artist Ture Sjolander's New DVD 2008 "TIME"
(soon extracts will be presented  at YouTube)
" I Stockholm gjorde sig Galleri Karlsson känt för sin radikala attityd. Deras första utställning var Ture Sjölanders Ni är fotograferad  från 1964. Sjölander (f. 1937) måste räknas till en av de verkliga pionjärerna inom konst och nya medier och även inom videokonsten. Han förstod tidigt vilket kraftfullt medium televisionen är, inte minst då hans utställning besöktes av 10.000 besökare sedan Sveriges Television haft ett inslag därifrån. Med den erfarenheten i ryggen kontaktade han 1965 TV för en projektidee han hade att göra en multimediahappening. TV gick med på att göra produktionen, men när den var färdig tyckte man att den var alltför provokativ. Som plåster på såren fick Sjölander göra ytterligare en produktion i samarbete med Bror Wikström, men utan provokativa inslag. Året efter, 1966, samarbetade han med Lars Weck i ett stort projekt, MONUMENT, som inte bara innefattade TV-sändningar utan även musik, målningar med mera. Projektet nådde en enorm publik då det sändes i flera länder världen över." .... "...Ture Sjölander organisationen Video Nu, vilken hade stor betydelse för utvecklingen av den svenska videokonsten."
Från KONSTPERSPEKTIV Nr 4 2007. Björn Norberg konstvetare curator Mejan Labs Stockholm - Jonathan Habib Engquist fil.mag Kungliga Konsthögskolan
"ADRENALIN" 2008 CIA
Nationalgalleriet Gamla Stan Stockholm
Bukowski's Auktion Sweden 2010
"The Young Generation they Know, That Shit Happen's "
2008
CIA
1958 - 2008
CIA and Moderna Museet
Celebrates 50 Year 2008
2013
Brottsbalkens Kapitel 29, 2 p.7.
www.newstime2007.net/sourze.se
Ture Sjölander gives birth in the Electronic Room
"When Pontus Hulten, director for the Centre Pompidou,  proposed me to make
"Brillo-Boxes" in collaboration with Denise Renee,s Galleries in Paris to get Andy Warhol to sign my own art-work, signed by Charles Chaplin, 1973."                             - Ture Sjolander
The artist Ture Sjolander and the Swedish
ambassador Gunnar Hagglof in Paris 1969
NATIONALMUSEUM
Statens konstmuseer
EDITOR TURE SJOLANDER 2008 STATSMINISTERN
The Swedish Government owe the Swedish/Australian artist Ture Sjölander approx. US $ 10 million Up-To-Date, 2010.
It's look like a Joke, but it is a shameful
reality for the Swedish Government
and  a similarly extra-ordinary painful
reality for the artist in question.
PLAY THE ELECTRONS IN MOTION PAINTINGS
FRA HeadOffice
Heart Bible 2009
Sveriges Konstmaffia: LYSSNA PÅ DAGENS EKO SVERIGES RADIO vad konstnären Ture Sjölander säger om konstkorruptionen i Sverige.

Australian Television Interview with Ture Sjolander by Murdoch
VIDEO NU VIDEOCENTRUM
Video NU
Logo design by
Ture Sjolander 1979
news 2010
DEN TID SOM FLYTT 1965...
MONUMENT E-BOOK 2010
TURE  SJOLANDER  CONTACT 2009
THE ULTIMATE MODERN MUSEUM 2010
Jonatan Habib Engqvist Bjorn Norberg
Konstnären Ture Sjölander  ställer ut  Nationalmuseum  på Moderna Museet
"Successionsordningen" Konstens förfall
VAL 2010
VIDEO
KONSTREVY NO 1 1963
Click here to Read it !
FIRST EXHIBITION
TURE SJOLANDER
SIDE LINE TEXT INFO
ENLARGE - FÖRSTORA
CLICK ENLARGE
FÖRSTORA AND READ
POINT AND CLICK TOO
CLICK FOR READINGS
CLICK ENLARGE
FÖRSTORA  AND   READ
Click here
to Watch the
Televised Version
of
MONUMENT
GO TO GALLERY 2012
CLICK AND READ ABOUT  IT
Per Minute