Till Riksdagens samtliga ledamöter.
 
Undertecknad insisterar på att nedanstående ärende  -(Jan af Buren)-  blir föremål för en skyndsam parlamentarisk utredning.
 
Alldeles oavsett mitt personliga verks mystiska försvinnande från Nationalmuseet är hela denna fråga en nationell konst skandal av monumentalt format.
Multikonst var en svensk storsatsning och en kulturell manifestation under 60-talet som kostade staten en förmögenhet.
Att sedan hela denna samling av historiska verk så flagrant ignoreras av en myndighet tarvar naturligtvis en komplett utredning.
Det är en politisk skandal om inte dessa ansvarsfrågor blir utredda.
 
Med vänlig hälsning
 
Ture Sjolander
 
http://cordially.homestead.com/
 

 
----- Original Message -----
From: Jan af Buren
To: Ture Sjolander
Cc: Konstbiblioteket ; Fototeket ; Ateljen ; Info ; Bokningen NM ; Karin Siden ; Louise Hadorph Holmberg ; Inga-Lill Andersson ; 'nilsj@konstnarsnamnden.se' ; 'larsolofg@konstnarsnamnden.se' ; 'info@statenskonstrad.se' ; 'statens.kulturrad@kur.se' ; 'registrator@culture.ministry.se' ; 'registrator@justice.ministry.se' ; 'manuel.ferrer@culture.ministry.se' ; 'kro@kro.se' ; 'carl.otto.werkelid@svd.se' ; 'mats.johansson@svd.se' ; 'riksarkivet@riksarkivet.ra.se' ; 'riksant@raa.se' ; 'cva@raa.se' ; 'registrator@kb.se' ; 'tomas.lidman@kb.se' ; 'rektor@kth.se' ; 'anenys@admin.kth.se' ; 'ullam@admin.kth.se' ; 'si@si.se' ; 'kf@si.se' ; 'eri@si.se' ; 'modemheart@yahoo.com'
Sent: Wednesday, April 24, 2002 1:21 AM
Subject: Förmodad konststöld

Bäste Ture Sjölander,
Du har ställt följande fråga: "Finns det av National Museet inköpta
konstverket (1968) TIME från 1966 fortfarande inom National Museets
samlingar eller kan det vara så att verket saknas av någon outredd
anledning."
Såsom ansvarig för Nationalmuseums och Moderna Museets gemensamma
depositionsverksamhet vill jag först och främst tacka dig för att du
vidarebefordrat det mejl du fått från Sverige beträffande dina bidrag till
Multikonst.
Då och då uppkommer frågor omkring Multikonst och jag har tidigare ägnat en
hel del energi åt att ta reda på hur och när dessa verk kom till
Nationalmuseum. De 12.795 verk ur Multmaximini som övertogs av
Nationalmuseum 1972 är noggrant förtecknade men i depositionsarkiven finns
inga spår över hur vi fick verken från Multikonst och det finns heller inga
anteckningar om vilka som fick kollektioner med Multikonst. En hel del verk
har vi under åren fått tillbaka. Jag har så länge jag verkat inom
depositionsverksamheten inte sett något exemplar av Time. Så mycket kan
sägas att verken tycks ha försetts med en liten etikett med texten "Dep.
från Nationalmuseum" samt en siffra. Vad denna hänför sig till vet jag inte.
Vare sig verken ut Multikonst eller Multimaximini inventariefördes och har
således inte ingått i Nationalmuseums eller Moderna Museets samlingar. De
har utplacerats på statens myndigheter, från början under
depositionsliknande förhållanden. De har sedermera kommit att betraktas som
tillhörande respektive myndighet.
Det händer emellanåt att statliga myndigheter i strid mot
tillsynsförordningen (SFS 1990:195) avyttrar konstverk. På så sätt kommer
det ut verk märkta som depositioner från konstmuseerna utan att vara det. Vi
får flera gånger varje år förfrågningar liknande den vi fått från dig och
lägger ner stor möda på att undersöka varifrån det aktuella verket kan
härstamma.
Sammanfattningsvis kan jag svara dig att "Time" inte ingår i Nationalmuseums
eller i Moderna Museets samlingar.
Jag hoppas du är nöjd med svaret.

Som du säkert känner till ingår i Moderna Museets samlingar två verk av dig,
det grafiska bladet "Gustav VI Adolf" (NMG 272/1967) och "Automatic Light -
Painting on canvas with a coin",
screentryck på duk, 80 diabilder,
karusellprojekor och myntapparat, 166,5 x 148,5 cm utan sockel (MOMB 110)

Med vänlig hälsning
Jan af Burén
T f chef Konstförmedlingen Nationalmuseum. 
----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
Sent: Thursday, April 18, 2002 3:46 PM
Subject: Fw: Konst stöld i National Museum ? TILL DEN DET VEDERBÖR.

Till Marita Ulvskog,  Sveriges Kulturminister.
Eller till den det vederbör.
 
Ingen av ovanstående personer tycks vara villig att utreda nedanstående fråga * .
Ingen heller besvarar min korrespondens.
 
Med vänlig hälsning
Ture Sjolander
http://cordially.homestead.com/Ovulator.html
 

----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
Sent: Wednesday, March 13, 2002 7:35 PM
Subject: Konst stöld i National Museum ? TILL DEN DET VEDERBÖR.

Till den det vederbör 
inom Statens Konstmuseer - National Museum.
Kulturdepartementet - STOCKHOLM

 
Undertecknad, Ture Sjolander har denna dag mottagit ett beundrar brev från en lycklig konst samlare i Sverige. * Jag känner dock inte personen ifråga men innehållet i E-post meddelandet till mig ger mig anleding att ifrågasätta National Museets handläggning av inköpta konstverk.
 
Jag hoppas att Kultur Departementet  skall föra denna min undersökning vidare till den auktoritet inom statens konstsamlingar som handlägger dessa ärenden.
 
Min fråga är följande:
Finns det av National Museet inköpta konstverket  (1968) TIME från 1966 fortfarande inom National Museets samlingar eller kan det vara så att verket saknas av någon outredd anledning.
 
Verket i fråga finns att betrakta i följande web site:
http://turesjolander.homestead.com/
eller
http://videoartsjolander.homestead.com/
 
På båda dessa sajter handlar det om den bild som finns längst upp på sajterna.
Men jag bifogar också en bild som attachment ovan.
 
 
Ur  E+post  från den svenska konst samlaren - ovan nämnt - bifogar jag följande ciatat:
 
 

*
> mitt namn är xxxxxxxxxx och jag är numera en
> stolt ägare av 3 st tavlor från Time 1966.
> Det hela började förra Tisdagen då jag och min fru
> Carin beökte stadens loppis (Ulricehamn).
> Loppisen är en sådan som förståndshandikappade
> arbetar på och dom tar emot saker ifrån stadens
> soptipp m.m. (föreståndaren är dock icke
> handikappad). För ungefär ett halvår sedan gjorde vi
> ett riktigt fynd där, en äkta Bengt Lindström för
> 80:- SKr.
> Men som sagt i Tisdags gjorde vi ett fynd som vi
> anser slog detta med god råge. Vi hittade 3 av dina
> och Wikströms tavlor (silkscreen on canvas)
> signerade och numrerade.
> Tyvärrr låg de bland en massa rent skräp som t.ex.
> blomkrukor och hade kanske p.g.a. detta åsamkat sig
> vissa skador (dock kanske inget som en skicklig
> restaurator inte kan fixa, jag vet inte. Måste
> erkänna att jag/vi inte visste så där rysligt mycket
> om dig och detta projekt då jag bara var 9 år då det
> begav sig, men kan berätta att vi är mycket glada
> över dessa tavlor eftersom vi förstått att detta var
> första gången någonsin något liknande gjorts.
> Tavlorna är på baksidan märkta med en liten etikett
> som förkunnar "Dep. från Nationalmuseum" och vår
> första tanke var att kanske de var stulna, men efter
> samtal med dem lugnade dom oss och sa att vissa
> tavlor som "utlånades" på detta sätt inbland fick
> "fötter" men att dom inte bråkade med detta utan sa
> att vi kunde behålla dom.
> Vad har jag mera lärt mig tack vare inköpet av dessa
> tavlor, jo att Eagle Eye och Neneh's pappa hette Don
> Cherry.
>
> Bifogar en (om än dålig) bild av tavlorna då det
> kanske var länge sedan du såg dom.
> Mvh
>

> xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Jag kan naturligtvis översända hela meddelandet senare men jag finner det uppseendeväckande om National Museet agerar och uttalar sig som beskrivits i detta ovanstående meddelande. Jag finner det också respektlöst och förnedrande varande konstnären i detta sammanhang, om Museet tar så lätt på en sådan förfrågan som samlaren dock har gjort till Museet.
Jag vill nu veta om mitt verk fortfarande finns i National Museets samling. Verket deltog också i Multikonst 1968 och konstverket är en milstolpe i en lång internationellt utvecklad konst art.
 
Med vänlig hälsning
 
Ture Sjolander
Australien