Till Svenska Dagbladet Redaktionen.
15 March 2006
 
Ge mig en - enda - chans och en full första sida att göra upp med den svenska regeringen om ett skadestånds ärende som aldrig fått en chans tidigare.
En lång och vederhäftig intervju och nu helst innan valet.
 
Det är kriminellt att tiga, som Thomas Bodström och Justitiekanslern gör, inkluderande min förra försvarsadvokat Johan Eriksson.
Du måste då ta viss tid att läsa in och mellan raderna  studera mina websajter, som inte ger den hela bilden men ändå ger en bild av hur regeringen handskas med folk som blivit så till den grad överkörda, som i mitt fall.
 
Jag behöver utrymme för ett bra samtal med dig i dessa frågor och om du tar dig tid blir mina enkla websajter/ konstruktioner din bästa information.
www.cordially.homestead.com/Ovulator.html
från den sajten kan du göra en nästan gränslös sökning på linkarna, om min person men din bästa väg blir att använda Google för att ta bättre del av min person.
 
www.gretagarbo.de
Jag mycket att säga dig och mina svenska vänner medborgare, efter nu 10 år i landsflykt. Men du behöver tålamod, min vän!
 
Med vänlig hälsning från Australien
Ture Sjölander
Mars 15, 2006
 
+ 61 0000000 (mobile)
www.modernamuseet.homestead.com/
 
PS- Min svenska har blivit lite rostig efter 23 år här i Australien men det är som med vänster trafik över till högertrafik möjligt att bättra på efter några dagars träning. Jag har försökt att ge dig en liten ledtråd med de få URL adresser i detta mejl.
www.australianicons.homestead.com/NATIONALMUSEUMNORTHQUEENSLAND.html
Men gör din egen undersökning med hjälp av Google International Search.
Om du inte själv axlar besväret kanske du kan sätta en senior redaktör på jobbet.
cc: till egen Yahoo mail.