Filippinsk miljonsvindel runt barnkidnappning
.

 

Joseph Estrada, Filippinernas nyligen arresterade förre president kan komma att dömas till döden.
När den svenska 5-årige pojken Matu Sjölander kidnappades 1993, till Filippinerna var Joseph Estrada högsta chefen för AntiKriminella Kommisionen i Filippinerna och en personlig vän till familjen Acevedo-Alba i Roxas City. Den amerikanska privatdetektiven Logan Clarke som var anställd av den svenska advokaten Bengt Nestrup i Halmstad, var god vän med Joseph Estrada då de tillsammans hade medverkat som skådespelare i en rad filmer i producerade Filippinerna. Clarke hade skriftlig kontakt med sin vän Estrada 1994 angående den kidnappade pojken. Svenska staten spenderade ca 1.5 miljoner amerikanska dollar i ärendet. Ca. 10 miljoner svenska kronor.

Anklagelserna mot den häktade Filippinernas förra president
Joseph Estrada omfattar inte bara mutor utan också plundring av den Filippinska staten. 
Den dokumentärfilm som nedan beskrivs har visats runt hela världen och redovisar att familjen Acevedo hyrt 'assassins' för att avrätta den legala vårdnadshavaren, den svenska pappan. 
 
Den kidnappade svenska pojkens far har sedan 1996, fått sitt liv helt ruinerat efter det att han häktades under 63 dagar i Sverige 1996, med en åtföljande förödande internationell publicitet. Fadern har av svensk domstol friats och förklarats oskyldig till samtliga 3 anklagelser som: 'Mordhot mot svenska statsministern Ingvar Carlsson' - 'Grov utpressning av den amerikanska privat- detektiven' och 'BombHot mot den Filippinska ambassaden i Stockholm'.

Svenska staten vägrar nu att kommunicera med den svenska pappan om dennes begäran om ett skadestånd för förlorat rykte med åtföljande rättsförluster och förlust av arbetstillfällen sedan 1996.

Johan Eriksson, advokat i Stockholm, förhandlar f.n. med den svenska Justitieministern om kompensationen, efter att advokaten tidigare försummat ärendet och på grund av detta förlorat rättshjälpen för sin klient. 
 

http://matusjolanders.homestead.com/MatuSjolander.html

 


http://albumhistory.homestead.com/
 
 
further information:
http://cordially.homestead.com/
 
 

Missing Presumed Alive
 

A fly on the wall documentary special about international child abduction and the true story of the desperate attempt to retrieve a five year old boy, Matu, taken illegally to the Philippines by his Filipino mother. Matu's Swedish born father, with the help of the FBI, Interpol and two private detectives is desperately trying to snatch Matu, but it proves difficult as his estranged wife has a wealthy and powerful family and the support of the Philippines Government. To make matters worse, Muslim hit-men have been hired to guard Matu and have orders to shoot the father on sight.

Episode Lengths: 82 minutes

Produced by Michael J Rivette and Terry Carlyon
Directed by Terry Carlyon
A film by Carlyon and Rivette PicturesITEL Distribution - Tel +44 (0) 20 7491 1441 - Fax +44 (0) 20 7493 7677

 
 

The following text was written 1998.

The World Conference on Culture - Stockholm 1998.

INDIGENOUS PEOPLES - THE ROLE OF OF CULTURE IN AREAS OF CONFLICT

THE FUTURE OF OUR WORLD HANGING IN THE BALANCE

 

Every mother is in fact a 'single-mother', raising the children alone 0-7 of age. Raising the boys to believe that they can not 'take care' of babies/children. Raising the girls to believe that they can, alone.....

 

Within every mother/woman  raised boy (or girl too for that matter) in the world, there will be a dormant Saddam Hussein and Bill Clinton and others US leaders 2002 (woman raised 100%.).

 

Within every mother raised baby girl in the world, there will be another mother; 'single mother'....

 

The children's (babies') very basic human rights, the rights of the child, to be, in time counted, equally exposed to both parents, father and mother, from birth, are none. The childrens' right, to have that equal access, from birth is none. A crime against the whole humanity. All kids are 'kidnapped ' from birth, and that's why the males are killing each other (in wars e.g.) and women do not.

 

Legislation seems to be the only solution if not 'power of culture' can solve this traditional 'gender-war', the world will continue to suffer, the next millennium too.

 

Stolen children means forever stolen adults.

 

Ture Sjölander

 
STRAFFAD AV SVENSKA STATEN - FÖR ATT VARA OSKYLDIG.

ADVOKATERNA   

ARRHENIUS & ERIKSSON AB
Box 12 107  102 23 STOCKHOLM
 
1 AUGUSTI,  2001
 
via facsimile till Ture Sjolander.
 
UTKAST TILL SKRIVELSE
 
 
Till
 
Justitiedepartementet
 
 
Ang. Ture Sjölander
 
Undertecknad har sedan lång tid biträtt Ture Sjölander. Ture Sjölander anhölls och häktades på sätt som framgår av bilagda skrivelser såsom misstänkt för ett antal brott. Misstankarna mot Ture Sjolander var spektakulära och rönte på grund av detta stor massmedial uppmärksamhet. Ett axplock av denna uppmärksamhet bilägges. Ture Sjölander frikändes helt av tingsrätten. Till följd härav ansökte  Ture Sjölander hos justitiekanslern om skadestånd dels på grund av den kränkning som häktningen innebar och dels begärdes ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
 
Efter det att Ture Sjölander väckt talan mot staten träffades en uppgörelse mellan Ture Sjölander och justitiekanslern avseende kränkningsersättning. Någon ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalades inte. Grunden härför var att justitiekanslern fann att Ture Sjölander inte kunde visa den skada han utsatts för.
 
Ture Sjölander är en internationellt känd konstnär. En kopia av Ture Sjölanders CV bilägges.
 
 
I anslutning till att Ture Sjolander 'greps' och även lång tid före det,  pågick ett intensivt arbete bland annat med att försöka få Ture Sjölander son återbördad till Ture Sjölander efter det att sonen egenmäktigt förts iväg av sonens mor. Detta arbete utfördes bland annat av Ture Sjolanders rättshjälpsbiträde i Sverige, advokaten Bengt Nestrup, som kortfattat beskriver läget i ärendet vid tillfället för 'gripandet'.
 
När Ture Sjölander 'greps' avstannade hans möjligheter att själv engagera sig i kampen för sin son av natuliga skäl. Även om man försökte lindra följderna av frihetsberövandet genom att tillåta advokaten Bengt Nestrup att besöka Ture Sjolander på häktet så gjorde hans situation det ändå omöjligt för honom att på ett relevant sätt engagera sig i saken. Ture Sjölanders son är alltjämt egenmäktigt i mammans vård, något som Ture Sjolander är övertygad har att göra med att han frihetsberövades.
 
Efter denna korta sammanfattning av bakgrunden vill jag nu gå till problemet.
 
Det aktuella frihetsberövandet och misstankarna mot Ture Sjölander har inte bara rönt uppmärksamhet i Sverige utan även internationellt. Ture Sjölander är bosatt i Australien och har i sitt konstnärliga värv även arbetat internationellt.
Intresset för Ture Sjölander är numera noll och ingenting. Detta beskrivs väl i ett yttrande från Konstnärernas Riks Organisation, som bilägges.
 
Att i traditionell mening bevisa Ture Sjölanders skada så som exempelvis med ganska stor lätthet kan ske för en person som har fast anställning är inte möjligt. En konstnärs inkomster är ojämna. Det är dessutom så att konstnärer normalt sett får lägga ner lång tid av oavlönat arbete för att sedan plötsligt - om det lyckas - tjäna stora pengar. När det gäller Ture Sjolander så råder ingen tvekan om  hans kapacitet att lyckas som konstnär, vilket väl framgår av hans CV, men däremot är det numera omöjligt för honom att få något gehör för sina konstnärliga projekt. Överallt där han vänder sig betraktas han som en persona non grata.
Denna typ av följdskador är svåra att passa in i det regelverk som nu gäller i Sverige, vilket desto mindre rimligtvis borde innebära att Ture Sjölander tillerkänns ersättning. Inom nuvarande lagstiftning skulle detta möjligen kunna lösas genom att skadan uppskattas till ett skäligt belopp, något som justitiekanslern inte varit beredd att göra.
 
Ture Sjolander anser emellertid att hans mål är ett utomordentligt bevis på att lagstiftningen inte fungerar i nämnt avseende. Att Ture Sjölander skall förvägras ersättning på grund av bevissvårigheter och att skadan inte belöper sig exakt på den tid då han varit frihetsberövad skall inte innebära att han kompenseras för de förluster han gjort och gör. För Ture Sjölander är det bekant att staten vid andra tillfällen har utgivit ersättning exgratie för personer som lidit svår personskada till följd av brottsmisstankar och frihetsberövande.
Ture Sjölander önskar därför att man överväger en sådan åtgärd och det är hans förhoppning att han själv skall beviljas företräde hos justitiedepartementet för att redogöra för sin situation i detalj. Det kan inte vara acceptabelt enligt Ture Sjölander att en persons ekonomi totalt slås i spillror utan att denne person för detta kompenseras.
 
Högaktningsfullt
 
Johan Eriksson
advokat
 
Tel: 08 - 545 701 30
Fax: 08 - 545 701 39

 
 
 
Ytterligare korrespondens följer  på web site:
 
 
 
 
 

 
 
 
KIDNAPPADE  FYRAÅRINGEN
 
FADERN  STÄMMER TINGSRÄTTEN
 
 
Transcript from news article
Hallands Nyheter - Halmstad - Sweden
October 8, 1993.
by
Johan Rydeman
 
 
HALMSTAD. Kidnappningen av fyraårige Matu Sjölander kunde ha stoppats om de svenska myndigheterna gripit in i tid.
Nu  polisanmäler pappan den ansvariga tingsrätten och kräver fem miljoner i skadestånd.
- Även om jag inte får tillbaka min son kan det rädda andra barn från samma sak, hoppas Ture Sjolander.
Lille Matu har kidnappats av sin filippinska mamma, som tillhör en extrem religiös grupp på Filippinerna.
Hon var på besök med sonen hos släktingar i USA när hon ringde hem till Ture i Oskarström den 18 augusti och oväntat berättade att hon inte tänkte återvända till deras nya hem i Sverige.
- Matu måste få en riktig katolsk uppfostran, förklarade hon. Vi kommer aldrig mer tillbaka.
Några dagar senare fick maken ett brev med samma budskap.
 
Solklart fall
 
Ture Sjölander kontaktade redan den 20 augusti via advokat tingsrätten i Nacka, där han bodde innan han flyttade till Australien och träffade sin fru.
- Jag ville förstås att  tingsrätten omedelbart skulle begära att de amerikanska myndigheterna lämnade ut Matu till Sverige. Det var ju solklart att min fru planerade att kidnappa honom.
 
Tre dagar för sent
 
Men tingsrätten dröjde ända till den 13 september med att fatta sitt beslut - tre dagar efter att hustrun flugit från New York till Los Angeles och därefter försvunnit med pojken.
- Det är ju inte klokt. Tänk om någon skriver och säger att han skall slå ihjäl Carl Bildt på måndag och polisen inte gör något förrän på onsdagen!
- I mitt fall ingrep faktiskt de amerikanska myndigheterna på eget initiativ. De gjorde husrannsakan hos min frus släktingar, men kom tyvärr för sent.
 
Kostar att leta
 
Ture Sjölandertar nu det unika steget att polisanmäla Nacka tingsrätt, som han anser brutit mot lagen genom att inte ingripa  "utan dröjsmål". Han kräver också fem miljoner i skadestånd.
- Jag behöver pengarna om jag på egen hand ska kunna spåra upp min son.
 
 
 
Män särbehandlas
 
- Det är också en principsak att myndigheterna inte får  behandla  barn och föräldrar så här. I mitt fall var jag uppenbarligen av fel kön. Om det varit mannen som rövat bort barnet så hade man säkert slagit till med en gång.
Matu och hans mamma är fortfarande efterlysta i USA. Ture Sjölander fruktar att de redan kan ha flugit vidare till Filippinerna, dör det kan vara mycket svårt att få tag i honom.
 
sidan 5 forts.
 
PAPPAN KRÄVER FEM MILJONER EFTER KIDNAPPNINGEN.
Kidnappningen i USA av fyraårige Matu Sjölander från Oskarström kunde ha stoppats om de svenska myndigheterna handlat i tid.
Efter att mamman ringt hem och berättat för maken om sina avsikter dröjde hon nästan tre veckor med att försvinna med pojken.
Nu polisanmäler Ture Sjolander tingsrätten som inte brydde sig om att begära hans son utlämnad till Sverige under tiden.
- De amerikanska myndigheterna gjorde mycket mer än de svenska, konstaterar han.
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Kommentar 2001 av Ture Sjolander:
 
När jag anlände till New York för att förhoppningsvis kunna hämta min
son och för att besöka domstolen där i frågan blev jag ombedd av den ansvariga svenska ambassad tjänste personen jag tog kontakt med, att ta första planet hem till Sverige. Det var en chock för mig att höra tonen hos denna tjänste'man'.
Förklaringen kom senare i skriftlig form, som jag begärde,
Min hustru hade innan dess varit i kontakt med bl.a svenska ambassadens kvinnor för att få hjälp med sin planerade kidnappning. Hustrun hade framställt mig för damen på ambassaden som en alkoliserad hustru misshandlare.
Det är inte svårt att hata kvinnor efter en sådan skräck upplevelse.
 
Det är en rad av andra förfärliga missförhållanden som borde bli föremål för en ny intevju och särskilt efter den förljugna australienska film dokumentären som ställde 43 frågor till mig - filmade-ljud - och endast en fråga användes i filmen.
 
Sen har vi den svenska regeringen som inte ersätter - ger skadestånd - till felaktigt häktade och frikända personer.
Endast fascist stater agerar på sådant sätt.
Svenska nyhets media sitter i knäna på makthavarna.