KULTURJOURNALEN  (VeckoJournalen)
BONNIERS FÖRLAG STOCKHOLM SWEDEN 1967
Red. Stig Arb/Helena Klein (Journalists)
 
TV-KONST
 
KUNGASTIPENDIAT TACKAR FÖR SENAST.
 
För experimenterande  konstnärlig verksamhet har kungen stött konstnären Ture Sjölander med bidrag ur Kungafonden.
I dag porträtterar Ture Sjolander kungen inför 85 årsdagen med porträtt i en TV-teknik som är unik i sitt slag.
 
 
Bilderna på denna sida är framställda  med TV.s elektroniska apparatur. Ett sådant maskineri kostar omkring miljoner och finns genomsnittsmässigt bara i ett exemplar i varje land.
 
I elektronbilderna har maskinen ersatt målarens pensel. Med maskinens hjälp blir variationsmöjligheterna oändliga för att framställa tidigare osedda bilder. Samtidigt erbjuder TV möjligheten att arbeta direkt med ett utgångsmaterial av bilder samt har identifikationstyrka, menar upphovsmännen.
Kungabilderna ingår  i en TV-film av Sjolander och Lars Weck som produceras av Sveriges Radio.
 
Producent är Kristian Romare, och filmen kommer nu att visas i TV senare i höst.
Den rör sig med bilder också av Picasso, Beatles, Mona-Lisa, Chaplin m.fl. i den kan man i rörelse följa hela utvecklingen från den formella "vanliga" bilden till den omformade och så småningom helt informella, upplösta eller abstrakta.
 
Chefen för TV,s scanner service, Bengt Modin har varit en intresserad medarbetare  under hela tillverkningesprocessen.
Med hans hjälp har en preparation skett av TV-scannern, som normalt används för att omvandla filmers foto till TV,s punktsystem.
"Även den bästa TV-bild är egentligen en aning förvrängd", säger Bengt Modin. "Vårt  dagliga jobb  består i att få förvrängningnen så liten att den inte uppfattas av ögat."
 
Nu har svartvit TV över hela världen hunnit bli så pass perfekt den kommer att bli före färgens intåg.
Därför är det naturligt att man just nu börjar intressera sig för att använda mediet till att göra annorlunda bilder. Färgexperiment av samma typ blir nästa naturliga steg, och här är möjligheterna till fantasieggande bilder enorma.
 
Sjölander - Weck är också intresserade av TV,s stora kommunikationsmöjligheter. Massmedia matar oss dagligen med bilder som föder olika associationer. Miljoner människor känner igen kungens ansikte och tycker sig känna honom litet genom den information om hans person som dagligen finns att läsa och se. Dessutom är hans porträtt en national symbol.
Ännu fler människor känner igen Beatles och får associationer av deras porträtt.
Den elektroniska omformningen av en bild med så stark identifikation blir både ett sätt att skapa en ny fräsh bild och att anknyta till den långa räckvidden i de ursprungliga porträtten.
Samtidigt blir den elektroniska omformningen ett sätt att visa hur relativt vårt bildseende är.
Vi vet att kungen inte ser ut som på detta uppslags bilder, men vi tänker kanske inte på att ett helt normalt foto också bara är en avbildning, att det bara är ett slags symbol för verkligheten, i kött och blod ! påpekar Sjolander och Weck.